Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Poriadková hliadkaVytlačiť
 

 

Poriadková hliadka v obci Lontov

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Obec Lontov sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom  Poriadková hliadka v obci Lontov a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 98 146,94 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 24 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe mať za úlohu: dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, či na ceste do školy v dopravných prostriedkoch, dohliadať na školskú dochádzku školopovinných,  upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok. Hliadky budú pomáhať pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí a budú sa zameriavať aj na monitorovanie a predchádzanie konfliktom v rámci rómskych komunít a medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom. MOPS budú teda fungovať najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné.

Subjekt : Obec Lontov

Miesta realizácie :Lontov

Stav : Zmluva uzavretá 

Realizácia : 01.06.2019 - 31.05.2021

Celková suma : 98,147 €

Vlastné zdroje : 4,907 €


 
 

Kompostéry do domácnostíVytlačiť
 

komposter.jpgObec Lontov oznamuje občanom, že v rámci operačného programu kvalita životného prostredia dostal 96 ks kompostérov.Cieľom projektu je znížiť množstvo biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom odpade.Každá domácnosť má nárok na jeden kompostér zdarma.Tí ktorí majú záujem o kompostér sa môžu informovať na tunajšom obecnom úrade.
Lontó község értesíti a lakosságot , hogy a környezetminöségi programon belül 96 db komposztálóedényt kapott.A projekt lényege ,hogy csökkentsük a biológialag lebomló hulladék mennyiségét a kommunális szemétben.Minden háztartásnak egy darab ingyenes komposztálóedény jár.Az érdeklödök a helyi községházán informálódhatnak.


 
 

Zoznam daňových dlžníkovVytlačiť
 

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.


 
 

Separovanie -szelektálás

Recyklačné symbolyVytlačiť
 

Malá pomôcka ako správne separovať!

Egy kis segítség a szelektáláshoz!


 
 

Separovanie v cintoríne -szelektálás a temetöben Vytlačiť
 

Screenshot_2019-03-10 download_file_f php.png


 
 

Oznam pre chovateľov psov

Upozornenie - FigyelmeztetésVytlačiť
 

Obec Lontov, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Lontov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť ,či je to pes do kabelky, pes malého vzrastu, alebo veľký. Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov. Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

Lontó község , az állandóan ismétlödö panaszok miatt a szabadon futkosó kutyákra, felszólítja a kutyatulajdonosokat ,hogy minden intézkedést tegyenek meg azért,hogy a kutyájuk ne tudjon elszökni,mivel ezek a kutyák veszélyeztetik a lakosok biztonságát és egészségét! A figyelmeztetés mindenfajta kutyára vonatkozik a „zsebkutyától“,a kisméretün át a nagyméretü kutyáig. A felelösség a kutyatulajdonosoké!!

Ha nem történik változás ez ügyben a falu befogja a kutyákat és elviteti öket.Ennek költségét a tulajdonosnak kell kifizetni.Ezen felül a község büntetést fog kiszabni az érvényben levö általános rendelet alapján!


 
 

Verejné vyhlášky

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Vytlačiť
 

Kompostovanie.JPG


 
 
„Lontov - Lontó” skupina
Verejná skupina · 157 členov
Pridať sa do skupiny
Pridajte sa k nám!

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka